Sách NẤu Hoàn ChỈnh Cho TrẺ Em VÀ TrẺ TẬp Đi (Paperback)

Sách NẤu Hoàn ChỈnh Cho TrẺ Em VÀ TrẺ TẬp Đi By Hoa Bảo Cover Image

Sách NẤu Hoàn ChỈnh Cho TrẺ Em VÀ TrẺ TẬp Đi (Paperback)

$41.99


Usually Ships in 1-5 Days

Đ l bước đầu ti n th vị khi con nhỏ của bạn bắt đầu tiến tới việc tham gia v o thế giới ẩm thực cao cấp v hương vị lạ. Một ng y n o đ , niềm vui của bạn sẽ được thưởng thức pizza với bạn b sau giờ học, ch n cua v m n canap tại nh h ng y u th ch của họ, v rượu vang hảo hạng với một người quan trọng kh c. Nhưng trước ti n, họ phải chinh phục những kiến thức cơ bản về Thức ăn trẻ em - v bạn cũng vậy


Chuyển con bạn từ chế độ ăn lỏng gồm sữa mẹ hoặc sữa bột sang dần dần chế độ ăn đặc hơn kh ng phải l c n o cũng đơn giản như người ta tưởng. Nhiều b mẹ thấy việc cho b ăn l một trong những nhiệm vụ kh khăn v nặng nề hơn trong năm đầu ti n. Tuy nhi n, với hướng dẫn dễ thực hiện n y trong tầm tay, bạn c thể dạy b ăn một c ch tự tin v kh o l o. Với những kiến thức ph hợp trong tay, bạn sẽ giảm thiểu những cơn đau đầu v đảm bảo rằng con bạn ph t triển c c kỹ năng ăn uống một c ch nhanh ch ng, hiệu quả v th vị nhất c thể.

Product Details ISBN: 9781805425991
ISBN-10: 1805425994
Publisher: Hoa Bảo
Publication Date: January 13th, 2023
Pages: 220
Language: Vietnamese